Dagblad van het Noorden, 09.01.2014In de pers:
Sleen.nu, 13.01.2014

Voorgeschiedenis

Het plan om Academie Daan op te starten, komt voort uit een lange zoektocht. Een zoektocht om onze zoon Daan, met een zo goed en zo effectief mogelijke aanpak, op te leiden tot een zelfstandig mogelijke en zelfverzekerd mogelijke jongen, die op zijn eigen manier participeert in de samenleving.

Lees verder
close

Daan heeft het Syndroom van Down en het huidige schoolaanbod sluit niet geheel aan bij onze wensen. Wat wij willen ontwikkelen en nastreven zijn leeractiviteiten die aansluiten bij zijn persoonlijke ontwikkeling en zijn interesse en deze aan te bieden binnen een uitvoerende en praktijkgerichte setting.
Onze ambities gaan verder dan onze eigen zoon, elke jongere met een verstandelijke beperking heeft recht op een maximale ontwikkeling en begeleiding, vandaar ons plan: Academie Daan.

Academie Daan

Studenten van Academie Daan krijgen begeleiding op maat met betrekking tot verschillende leergebieden, dit zou o.a. plaats kunnen vinden in een supermarkt of een bejaardentehuis. De ambitie is om studenten op te leiden tot assistent supermarkt medewerker of assistent facilitaire dienstverlening in de zorg.

Lees verder
close

Uitgangspunt van de begeleiding zijn de mogelijkheden van de student en niet de beperkingen. Door een positieve benadering vergroot je de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen bij deze jongeren. Door het toenemen van het zelfvertrouwen creëer je een situatie waarin nieuwe vaardigheden sneller worden aangeleerd en waarbij de eigenwaarde groeit. Het unieke hierin is de intensieve begeleiding, waarbij één op één tot de mogelijkheden behoort, maar ook één op drie studenten voor kan komen, uitgaande van de mogelijkheden per student.
Academie Daan staat voor het ontwikkelen van jongeren met een verstandelijke beperking, dit zijn veelal nog op school zittende die stage moeten gaan lopen of tijdige schoolverlaters van het VSO-ZMLK, waarbij doorstroom naar regulier werk niet altijd mogelijk is vanwege een te groot niveau-verschil. Vaak is de enige optie voor deze studenten dagbesteding of de sociale werkvoorziening. Ook leerlingen die een MBO-1 opleiding volgen op een VMBO-school, kunnen in aanmerking komen voor onze stage-opleiding, omdat ook hier blijkt dat er een groot verschil zit de opleiding en het regulier werk. Daarnaast bieden wij ook stageplekken aan Wajongeren, die we opleiden naar een reguliere werkplek.

Het betreft een praktijk-leerbasis, waarbij gewerkt wordt onder toezicht van een professionele begeleider binnen de reguliere werkprocessen. Door middel van een individueel begeleidingsplan waarin leerdoelen zijn opgesteld, proberen we een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de beroepshouding, het aanleren van beroepsvaardigheden en het opdoen van kennis en ervaring.

Studenten

De studenten van Academie Daan zijn veelal tussen de 16 en 20 jaar oud. Vaak leerlingen waarbij de leeromgeving niet meer aansluit bij hun niveau en waarbij ouders andere verwachtingen hebben met betrekking tot de ontwikkeling van hun kind.

Lees verder
close

Naast deze leerlingen richten we ons ook op jongeren uit het VMBO-MBO-1, praktijkonderwijs en de bovenbouw van het Speciaal Onderwijs.
De verstandelijke beperking van de jongeren lopen erg uiteen. In alle gevallen hebben de studenten een verstandelijke beperking, die kan voortkomen uit een nader omschreven diagnose zoals bijvoorbeeld het Syndroom van Down. Daarnaast hebben deze jongeren ook vaak nog een andere beperking, dit zou ondermeer kunnen zijn autismespectrumstoornissen, niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperkingen, leerachterstanden.

Opleiders

Academie Daan kent op dit moment één centrale en eindverantwoordelijke coördinator. Zij heeft een grote ervaring in het begeleiden, ondersteunen en lesgeven aan de betreffende doelgroep. Tevens heeft ze aan het begin gestaan van de ontwikkeling van een praktijkopleiding voor verstandelijk gehandicapte jongeren, die momenteel volop draait en waar ze een brede ervaring in heeft.

Lees verder
close

Na een studie tot bewegingsagoog, volgt ze momenteel de studie HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. In haar vrije tijd houdt ze zich als trainster bezig met het aanleren van zwemvaardigheden bij jongeren met een verstandelijke handicap.
Academie Daan staat voor kwaliteit en dat betekent dat onze opleiders allemaal in het bezit moeten zijn van de juiste diploma's, dat houdt in minimaal een afgeronde HBO-opleiding in de richting Pabo, MDW of SPH. Of de opleider moet studerende zijn aan een Universiteit of HBO-opleiding. Daarnaast krijgen wij ondersteuning van een zeer ervaren Docent en stagebegeleider aan een MBO-opleiding en worden we bijgestaan door drie studenten, die de Universitaire studies Psychologie en Orthopedagogiek volgen.

Praktijklocaties

Op dit moment zijn verschillende praktijklocaties waar wij onze studenten kunnen plaatsen:

Bejaardentehuis
De stagiaires kunnen binnen deze stageplek op verschillende afdelingen werkzaam zijn. Dit kan ondermeer zijn de keuken, de linnenkamer, de facilitaire dienst en de buitendienst.

Lees verder
close

De Supermarkt

Een kleine dorpssupermarkt waar studenten de dagelijks terugkerende werkzaamheden binnen de winkel uitvoeren. Dit kan zijn bijvullen, spiegelen, schoonmaken, maar ook kassa-handelingen, omgaan met geld en nog een belangrijke component, contact met de klanten.

Momenteel zijn er diverse ontwikkelingen omtrent de uitbreiding van onze praktijklocaties.
Tijdens de opleiding is alles erop gericht om de studenten zo goed mogelijk op te leiden naar een reguliere werkplek, zo nodig met begeleiding op die toekomstige werkplek. Academie Daan richt zich daarbij ook gedurende de stage op het vinden van geschikte werkplekken in de toekomst. Dit kan zijn bij grotere supermarktketens, in de horeca of op een heel andere plek. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het vinden van de juiste plek voor iedere student, waar dat dan ook is. Dus het aanhalen van nieuwe contacten met bedrijven is iets waar we ons voortdurend mee bezig houden.

Aanmelden

Uw zoon of dochter aanmelden bij Academie Daan? Neem dan contact op met Geert Jan Pastoor.

Academie Daan
Postbus 295
8200 AG Lelystad

M 06 15066490
info@academiedaan.nl

+31 (0)6 15 06 64 90  |  gjpastoor@pastoorconsult.nl  |